Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.atalaura.pl jest ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie, adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł opłacony w całości.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” i „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” lub „ATAL”– „My”.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w ATAL jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. ATAL jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres pracowników ATAL podany na stronie internetowej to przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy oraz inne podane przez Użytkownika dane osobowe.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych;
  2. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą przez Ciebie wyrażoną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np.
   • w formularzu do kontaktu handlowego;
   • na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
   • na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną.
 3. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

III. Okres przez który dane osobowe są przechowywane.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt II powyżej, tj.:
  • do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie – w przypadku udzielonej zgody np. na marketing;
  • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu – w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

IV. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych po cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do tego.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną jest dobrowolne, jednakże bez ich podania użycie formularza kontaktowego nie będzie możliwe. W razie braku chęci wyrażenia zgód, możliwy jest bezpośredni kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w biurach sprzedaży.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek wycofania zgody, wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych bądź żądania usunięcia danych osobowych. Wycofanie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona wyrażona, poprzez kontakt z Administratorem w drodze elektronicznej, telefonicznej lub w siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W szczególności odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty przetwarzające, którym ATAL powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług IT, podmiotom działającym na zlecenie ATAL jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy,
 2. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, ATAL będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

VI. Narzędzia społecznościowe

 1. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Vimeo, Instagram, Youtube, LinkedIN.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
  Vimeo – https://vimeo.com/privacy,
  Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  Youtube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
  LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 6. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

VII. Pliki „cookies”

 1. Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
 2. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
 3. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 4. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie w szczególności:
  • Niezbędne pliki cookie – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
  • Pliki cookie dotyczące preferencji – umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
  • Statystyczne pliki cookie – pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
  • Marketingowe pliki cookie – stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  • Nieklasyfikowane pliki cookie – to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 5. W dowolnej chwili możesz sprawdzić aktualne zgody jak również je wycofać – możesz to zrobić w zakładce Polityka prywatności (pod koniec wyświetlanej strony – klikając w napis „Zmień swoją zgodę”) lub na każdej wyświetlanej stronie internetowej (lewy dolny róg strony – ikona koła z leżącą agrafką).
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym. Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Wskazane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Terminy wiążące przedstawione zostaną w treści umowy zawartej z Klientem.

© ATAL S.A. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Świadectwa energetyczne budynków

close-button
zamknij
Wyślij zawartość schowka
na swój email
alert

Wstępne rezerwacje mieszkań możliwe są jedynie drogą telefoniczną lub podczas osobistej wizyty w Biurze Sprzedaży.

close-button